Værdigrundlag

billede1

Samsø Friskole blev etableret i 1987. Det skete ud fra ideen om at drive en tryg, livsnær og meningsfyldt friskole. En skole som sikrer eleverne selvstændighed i kraft af faglig sikkerhed, udfoldelse i kreative fag samt støtte i den sociale adfærd. Vi har børn fra børnehaveklasse til og med 9.klasse. Undervisningen er opdelt i moduler med plads til skema- og projektundervisning. For at sikre eleverne det bedst mulige grundlag for læring og personlig udvikling, prioriterer vi et tæt samarbejde med forældrene højt.

Friskolens idegrundlag blev fra starten formuleret åbent og bredtfavnende uden nogen fast tilknytning til bestemte pædagogiske, religiøse eller politiske tankesæt.

I 2013 udarbejdede skolen et værdisæt , bestående af de 3 værdier; glæde, indsigt og sammenhold. Disse er udgangspunkt for vores undervisning og vi gør meget for at de kan ses og mærkes i elevernes hverdag.

cirkel-gul Glæde 

er det brændstof, vi alle lever af. Man kan ikke altid være glad og det kan børnene heller ikke. Men glæden som værdi betyder, at vi fokuserer på og holder fast i det, der giver os og børnene lyst til at komme her og på det gode ved at være og lære her på Samsø Friskolen. Eleverne skal hver dag mærke at vi voksne anerkender dem og vil dem som hele menesker. De skal mærke glæden og tilfredsheden ved at et arbejde lykkes og vi vægter højt en glad og munter omgangstone mellem os alle.

cirkel-blaa Indsigt

er summen af alt det vi lærer og oplever på Samsø Friskole. Indsigt opnås når eleverne er aktive og tager ansvar for at undervisningen lykkes og når de oplever at komme et lag dybere i  forståelsen af sammenhænge. Indsigt er ligeledes når vi på Friskolen prioritere at tage alle vores elever med på skolerejser hvert år og fylder dem med kulturelle oplevelser og socialt samvær. Har man opnået indsigt er man vokset.  Indsigt og forståelse giver glæde og tilfredsstillelse, samt en oplevelse af, at have greb om noget, at være dygtig og at have forstået noget. Det er noget, der giver selvtillid og næring til at vokse  og som giver et solidt grundlag og fundament for at lære mere og komme videre i livet.

Indsigt handler ikke kun om det faglige men også om, at lære sig selv at kende.  At lære at se og forstå sig selv som en del af en helhed og den sammenhæng, man er i. Man lærer ikke sig selv at kende uden de andre, relationerne, en anden at stå i forhold til. Derfor er vi på friskolen opmærksomme på, at hjælpe og støtte børnene, så de bliver livsduelige, bliver gode til at omgås andre og til at samarbejde. På denne måde får eleverne indsigt i, hvem de selv er og hvor vigtige de er for andre og for fællesskabet.

cirkel-groen Sammenhold

er at vi på Samsø Friskole taler til og om hinanden i en positiv ånd og på en ordentlig måde, med fokus på det der duer og ikke på fejlene. Vi er meget opmærksomme på at vi aktivt bakker hinanden op og får løst og talt sammen om uenigheder med det samme og med den rette.

At vi hjælper og lærer børnene at løse konflikter med deres kammerater, så de føler sig som en vigtig og ligeværdig del af et fællesskab.

Vi er afhængige af hinanden i vores fælles hverdag og det er derfor vigtigt aktivt at vise, at vi vil hinanden. Derfor har vi bl.a. morgensang hver morgen, hvor vi får hilst på hinanden og sunget sammen og ønsket hinanden en god dag. Vi har fællesdage hvor der undervises på tværs af alle årgange, madgrupper og emneuger. Alt sammen noget der styrker sammenholdet på skolen.

Samsø friskole bliver båret af dette sammenhold og en god friskoleånd, hvilket man bl.a. kan se af alle de, der på forskellig vis bakker op omkring skolen. Der er altid stor tilslutning til vores arrangementer og til at tage en tørn og hjælpe til. Dette sammenhold er noget helt grundlæggende ved friskolen. Vi står sammen om hele tiden at skabe en rigtig god skole, hvor alle mærker at de hører til og hvor der er plads til forskellighed.

billede5