Udlejning

billede8

Skolens gymnastiksal og omklædningsrum udlejes for en sæson af gangen til lokale foreninger i det omfang skolens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt. Prisen er pt 65 kroner i timen. Interessede foreninger bedes kontakte skolen for nærmere information og aftale.

Ifølge Friskoleloven må ingen friskoler eller lilleskoler udlåne skole til foreninger uden betaling herfor.

Skolens gymnastiksal samt køkken udlejes samlet til forældre på skolen til private selskaber. Prisen er pt fastsat til 1000 kroner for en aften. Det forudsættes til prisen at alt er rengjort og opryddet til den efterfølgende skoledag. Er det ikke gjort vil skolen foranstalte rengøring og oprydning og fremsende regning herpå til lejeren.

Skolens faciliteter udlejes ikke til andre private end forældre på skolen.