SFO

Friskolens SFO har åbent hver dag fra 13.10 – 16.15. Det er enten Eva eller Kim som er i sfoen. 

Eva: mandag + tirsdag

Kim: onsdag + torsdag + fredag,

Om morgenen er der efter aftale mulighed for at børnene kan være på skolen sammen med børnehaven. Skoleeleverne kan også lege ude og hente hjælp i børnehaven om nødvendigt. Morgenstunden på Friskolen er faktisk så populær blandt flere af de lokale børn, at de møder i skole længe før mødetid. Hvis børnene ønsker at være inde samles de ofte i morgensangslokalet. 

Når børnene får fri fra skole kl. 13.10 får de frugt, hvorefter en voksen følger børn til bussen. I SFO´en er der forskellige valgfrie aktiviteter. Ofte benytter vi vores gymnastiksal til boldspil og forskellige lege. Udenfor er der mulighed for at køre i go-car eller på rulleskøjter, og så er det heller ingen overdrivelse at sige, at vi har øens smukkeste legeplads. Der er masser af træer at klatre i, buske at bygge huler i og gemme sig i, klatretårne, fodboldbane og basketbane, gynger og en hyggelig bålplads.

Er man mere til indendørs sysler – eller er vejret træls, så har børnene hver dag mulighed for at udfolde sig kreativt med lang række hobbymaterialer; perler, maling, karton, vinduesmaling, glasmaling, fedtsten, filt, fint stof til at sy i og alskens dimsedutter til at kreere ”skrammelfigurer” ala Shanes Verden.

Børnene støttes i at udvikle deres egne idéer, frem for at skulle følge en voksens anvisninger slavisk. Det indebærer at der som regel er gang i flere forskellige materialer på samme tid, hvorved børnene inspirerer hinanden og finder på nye måder at benytte materialerne. For at hjælpe de mere usikre i gang, har vi dog altid et oplæg til et eller andet ”man kan lave” i baghånden…

SFO’en råder også over 2 kæmpestore kasser LEGO. Der bygges på livet løs og bygningsværkerne må blive stående hele ugen. Vi har også en del forskellige ”gammeldags” spil, som heldigvis ikke er helt udfaset til fordel for computerspil.

En gang om ugen er der ”legetøjsdag”, hvilket for mange børn er ensbetydende med at spille computer eller mobiltelefon. De børn der ikke selv har computer eller mobil, må gerne låne en af skolens computere. Ugens øvrige dage skal mobiler og computere blive i tasken!

Kl. 14.20 er der mad. Som regel brød med forskelligt pålæg, men dagens aktivitet kan også være at lave et varmt måltid eller bage boller. 15.05 er der bus igen, og børnene følges til bussen af en voksen.

Efter bussen og indtil lukketid kl. 16.15, er der som regel lidt mere ro på. Det er tid for lidt mere stille aktiviteter; mere håndarbejde eller spil, vi får måske the og sidder og snakker – eller også går alle ud og leger skjul eller fangeleg.

I sommerferien er SFO’en åben, med undtagelse af uge 28, 29, 30. Vi tager tit på udflugter eller laver mere omfattende aktiviteter end vi har mulighed for til daglig. Info og tilmelding til sommer SFO kommer umiddelbart inden sommerferien.

Friskolens SFO har ca. 15 elever fra Børnehaveklasse – 3. kl. Det relativt lille antal børn giver overskuelighed og tryghed og som voksen lærer man bedre de enkelte børn at kende. At vi har få børn på hvert klassetrin er også ensbetydende med, at det er helt i orden at lege med børn der er yngre eller ældre end en selv, ligesom drenge og piger også leger med hinanden. Det betyder også, at der somme tider skal ”sluges kameler” fordi ingen skal holdes udenfor, og det er alles anliggende at sørge for at alle børn inkluderes i børnegruppen.