Praktiske oplysninger

Her på siden kan du finde svar på en del af de spørgsmål du måtte sidde med. Hvis du ønsker yderligerer information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Indskrivning på Samsø Friskole
Indskrivning og optagelse foregår løbende efter henvendelse til skolens kontor.
Børnehaveklassebørn optages normalt uden videre.
I februar er der indskrivning til den kommende børnehaveklasse. Her samles hele den kommende børnehaveklasse og deres forældre til en fælles introduktion.
I maj er alle kommende skolebørn på tre dages besøg på skolen.

praktisk1 praktisk2

Større børn optages løbende og efter henvendelse til skolens kontor. Efter aftale inviteres de og deres forældre til en samtale på skolen. Herefter kan der aftales 1-2 ugers prøvetid, hvorefter der afholdes et opfølgende møde med barn og forældre, hvor prøvetiden drøftes og det aftales om barnet skal starte på skolen.

Det koster følgende at have et barn indskrevet på Samsø Friskole: 

Skoledelen

 • Koster pr. 1. januar 2017 kr. 1050,00 om måneden per barn.
 • Beløbet betales 12 gange årligt.
 • Man betaler fuld pris for de første to børn. Hvis flere end 2 børn indskrevet på skolen på én gang, betaler man kun for to.  
 • Skolerejser koster et ekstra forældrebetalt beløb. I indeværende skoleår betales der 300 kr. for skolerejsen i indskolingen og 400 kr. for mellemtrinnet. Overbygningen betaler, afhængig af transportformen, mellem 1000-1500 kr.
 • Der kan opkræves mindre beløber, hvis der foretages rejser fra øen til dækning af transportudgifter.

Skolefritidsordningen

 • Koster pr. 1. januar 2017 kr. 690,00 om måneden.
 • Beløbet betales 12 gange årligt.
 • Der ydes ikke søskenderabat i sfo’en.

Ved udmeldelse fra skole og/eller sfo, skal vi have en måneds varsel pr. den første i måneden. Der opkræves skolepenge en måned frem. 

Fripladstilskud

Der kan søges statslig fripladstilskud i oktober hvert år. Skolen udsender i starten af september ansøgningsskemaer til alle skolens familier. Tilskuddet fordeles efter en indtægtsreguleret skala som fastlægges af de frie skolers Fordelingssekretariat. Tilskuddet udmøntes for tilskudsgodkendte familier fra og med februar.

Læge, tandlæge og psykolog mv.

Elever på Samsø Friskole er tilknyttet det kommunale system, når det gælder skolelæge, skoletandlæge, tale/høre pædagogen og pædagogisk/psykologisk rådgivning. 

Buskort

Skolen udsteder buskort til børnene efter de samme retningslinier som gælder for folkeskolens elever, og det er til børn der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin og 7 km på 7.- 9. klassetrin. Hvis en elev mister sit buskort i løbet af skoleåret, kan et nyt bestilles af Lene. Det koster 50 kr. 

Ferier 2017 – 2018

I skoleåret 2017 - 2018 ser ferieplanen sådan ud:

 • Skoleåret starter onsdag den 9. august 2017.
 • Efterårsferien er fra lørdag den 14. oktober 2017 til søndag den 22. oktober 2017.
 • Juleferien er fra torsdag den 21. december 2017 til onsdag den 3. januar 2018.
 • Vinterferien er fra lørdag den 10. februar 2018 til søndag den 19.februar 2017.
 • Påskeferien er fra lørdag den 24. marts 2018 til mandag den 2. april 2018.
 • Store bededagsferien er fra fredag den 27. april 2018 til søndag den 29 .april 2018.
 • Kristi Himmelfartsferien er fra torsdag den 10. maj 2018 til søndag den 13. maj 2018.
 • Pinseferien er fra lørdag den 19. maj 2018 til mandag den 21. maj 2018.
 • Sommerferien starter lørdag den 23.juni 2018.  Sfoen er åben frem til og med fredag den 29. juni 2018, og holder herefter lukket i 4 uger.  Den åbner igen mandag d. 30/7-2018. 
 • Første skoledag efter sommerferien er onsdag d. 15/8-2018.

Tilsyn

Du kan læse den sidste tilsynsrapport her.  Tilsynsrapport
Undervisningsmiljøundersøgelse
Skolen har i marts 2011 foretaget en undervisningsmiljøundersøgelse. Konklusionen af undersøgelsen kan læses ved at trykke