Første fælles stormøde

Kære familier på Samsø Friskole og Onsbjerg Lilleskole,
FØRSTE FÆLLES STORMØDE
100 af os - og en håndfuld fra ‘resten’ af Samsø - mødte op til første fælles stormøde i torsdags.

Kaptajnen for aftenen var Jakob Nørlem, som styrede os igennem processen.
Vi placerede os ved 8 borde og folk var godt blandede i forhold til de to skoler. Første halvdel af aftenen
bestod af fælles samtaler ved bordene, som skulle udmønte sig i ét konstruktivt spørgsmål til enten
bestyrelserne og skolelederne eller til arbejdsgrupperne. Langt størstedelen af spørgsmålene gik på
lokation og bygninger, og der er ingen tvivl om at arbejdsgruppen, som sidder med netop dette spiller
en yderst væsentlig rolle i vores fælles arbejde.

Efter en kort pause samledes vi igen til anden halvdel, hvor vi fik lov til at lukke op for alle ideer og
drømme og input i forhold til, hvad den nye fælles skole skal være for en størrelse. Og det på baggrund
af alt det, vi elsker og holder af ved de to nuværende skoler (eller det, vi måske ikke har lyst til skal med
videre).
Aftenen var præget af stor arbejdsomhed, gode spørgsmål og bestyrelserne og lederne fik en klar
fornemmelse for et spirende fællesskab og en tro på, at vi sammen skal lave en skole, der er endnu
bedre end det, vi hver især har nu.
Der skal være og er plads til kritiske røster og konstruktive indspark, og som Jakob Nørlem startede
aftenen med at slå fast: “Vi skal være aktivistiske og deltagende. Vi skal ikke snakke om folk, men med
folk. Så hiv fat i bestyrelserne og arbejdsgrupperne, hvis I sidder med noget på hjerte”.
NAVNET
Der er allerede igangsat indsamling af navneforslag til den nye, fælles skole - fra både elever,
medarbejdere og forældre. Der er kasser på de to skoler, hvor man kan smide sit forslag i. Navnet skal
være klart d. 30/1, når vi holder fælles indskrivningsmøde for kommende 0. klasseselever, så deadline
for forslag er d. 29/1. Bestyrelser og medarbejdere på begge på skoler vil i samarbejde udvælge det
nye navn.

ARBEJDSGRUPPERNE
Bestyrelserne er ansvarlig for at få sat gang i arbejdsgrupperne, men vi er alle ansvarlige for at melde
os ind og deltage og bidrage. Med hvad end vi kan.
Arbejdsgrupperne er disse:

_________________
Økonomi, Vedtægter og Jura: Skal arbejde med alle aspekter indenfor det juridiske og økonomiske ift
selve sammenlægningen og ift den nye skole. Dette udvalg skal være en god støtte til de to skoleledere
i processen.
Tovholder: Mike Bracegirdle: 28 71 04 31/ Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
_________________
Tværgående IT + hjemmeside, kommunikation
Skal arbejde med at sammenkøre IT-systemer på skolerne, ny hjemmeside, struktur ift
kommunikationsplatforme
Tovholder: Tina Kjær: 51 60 65 66 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
_________________
Social og Kultur – fællesskab: Skal arbejde med det sociale fællesskab på tværs af skolerne, både for
børn, medarbejdere og forældre. Det vil dreje sig om fælles arrangementer, fælles skoledage, projekter
osv.
Tovholder: Maria Gram Andersson: 51 64 24 24 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
_________________
Bygninger, ny-indretning og transport: Skal arbejde med skolebygninger og sørge for en plan for ny-
indretning, både ift klasser, opdeling og udseende af lokaler og interiør, i de nye, fælles lokaler.
Tovholder: Tamsin Fabricius: 51 41 88 49 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
_________________

Fundraising og Projektudvikling: Skal arbejde med det langsigtede, fælles projekt samt med ”her og
nu” projekter, hvortil der skal søges penge.
Tovholder: Kristina Thiemke: 53 67 67 73 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
_________________
Skolens profil: Skal arbejde med skolens vision, værdigrundlag samt den faglige og pædagogiske
profil.
Tovholder: Charlotte Stage-Madsen: 28 92 27 83 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.