Læsemålsætning

Læsning i indskolingen på Samsø Friskole:

 • Vi ønsker at øge fokus på den enkelte elevs læsning samt læselyst.
 • Barnet skal træne højtlæsning og blive en sikker læser.
 • Der vil være løbende læseevaluering ved brug af LUS og vil vil derigennem hjælpe eleven videre i tilegnelsen af læsestrategier.
 • Vi bruger LUS-systemet – LæseUdviklingsSkema – til at synliggøre overfor eleven og forældrene hvordan læseudviklingen forløber.

laesning1 laesning2

Målet opnåes ved at vi

 • 1 gang ugentligt har 45 min. læsning på elevens skema hvor det er prioriteret at holdene er små.
 • har afsat tid til frilæsning samt læsning i nye bøger udfra elevens eget ønske svarende til deres niveau.
 • har højtlæsning af forberedt tekst – oftest for læreren men også for andre elever.
 • har oplæsning af bøger for andre der endnu ikke har tilegnet sig de samme læsestrategier som en selv.
 • “luser” alle elever min. 2 gange i løbet af skoleåret. Eleven skal være bevidst om hvor han/hun befinder sig på LUS-trappen og bruge det til at vide hvad der skal arbejdes med i den kommende tid.

LæseUdviklingsSkema, LUS er et kvalitativt bedømmelsesværktøj; et pædagogisk værktøj der bruges således:

 • Værktøj til at beskrive børns læsning og læseudvikling.
 • Værktøj til evaluering omkring børns læseudvikling og læsefærdigheder.
 • Værktøj der kan være med til at styre læseundervisningen og de nødvendige indsatsformer i den samlede undervisning.
 • Dialogværktøj mellem elever, forældre og lærere.

Samsø Friskoles målsætning for elevens læsning ved slutningen af 1. klasse:

laesning3Eleven skal

 • kunne læse og skrive sit eget navn.
 • kende læseretningen.
 • have opdaget og vist at det skrevne kan man sige (billedlæsning).
 • kunne læse kendte ord i teksten ved hjælp af ordbilleder (helordslæsning).
 • kunne udlede nye ord ved hjælp af ord, der kendes i forvejen.
 • kunne bruge bogstavlyde for at kunne afkode nye kortere ord i teksten.
 • kunne bruge bogstavernes lyde effektivt i læsningen af længere, ukendte ord.
 • kunne korrigere sig selv i højtlæsningen.

Samsø Friskoles målsætning for elevens læsning ved slutningen af 2. klasse:

Eleven skal

 • kunne lyde sig frem til ord.
 • kunne læse lette tekster flydende.
 • læse mere efter tekst end efter billeder.
 • selvstændigt kunne læse en ukendt tekst og forstå indholdet.
 • kunne læse tekster hvor billedet ikke nødvendigvis understøtter teksten.
 • kunne læse tykkere bøger svarende til deres erfaringsverden.

Vores målsætning for elevens læsning ved slutningen af 3. klasse:

Eleven skal

 • kunne læse flydende med god forståelse.
 • kunne søgelæse; finde hurtigt ønskede oplysninger i kendt som ukendt tekst.
 • kunne stillelæse med forsat god indholdsforståelse.
 • have læst en massiv tekstmængde inden 4. klasse.

Læs vores undervisningsplaner for alle klassetrin ved at trykke her.