Fravær

billede7

Skolen er noget af det allervigtigste i børnenes liv. Det er derfor vigtigt at skolen har høj prioritet i både forældres og elevers bevidsthed. Almindeligt forekommende begivenheder skal derfor placeres uden for skoletiden, ligesom elevers fritidsarbejde og fritidsinteresser skal planlægges, så det ikke går ud over elevens skolearbejde. Familiernes ferier bør så vidt muligt placeres i skolens ferieperioder.

Sygdom

Ved sygdom skal skolen orienteres telefonisk. Der kan fra morgenen lægges besked på skolens telefonsvarer, der bliver aflyttet inden morgensangen. Hvis et barn bliver sygt i løbet af skoledagen, kontakter skolen en af forældrene.

Anden fravær

Hvis et barn skal holde fri, skal forældrene på forhånd orientere skolen herom. Forældre og barn skal efterfølgende selv sørge for at indhente det manglende skolearbejde. Det kan ikke forventes at skolens lærere udarbejder et specielt program for fraværsperioden. Planlagt fravær en enkelt dag meddeles klasselæreren. Planlagt fravær på to dage eller mere meddeles både klasselærer og skolelederen.