Forældre

At være friskoleforældre er at være del af et levende fællesskab, der kræver engagement og indsats fra forældrene. En friskole er først og fremmest baseret på forældrefællesskabet og det er derfor nødvendigt at alle forældre bidrager til deres barns skolegang. Selve kernen i friskolefællesskabet er på den måde forældrenes engagement og interesse i deres børns skoleliv. Forældrene har således meget stor indflydelse på hvordan skolelivet former sig og skal udvikle sig. Forældrekredsen på skolen har vidt forskellig baggrund. Det ser vi som en stor styrke, fordi vi i forældrekredsen kan finde mennesker der ved noget om stort set hvad som helst.

foraeldre1foraeldre2

Forventninger:
Vi forventer derfor at forældrene er aktive på skolen, kommer til arrangementer og måske viser skolen nogle af deres egne specialiteter.
Skolen forventer at

 • eleverne laver lektier hjemme de fleste dage, idet det danner grundlag for en fastholdelse og viderebearbejdning af timerne på skolen.
 • forældrene bakker op om skolens undervisningskultur, skolens medarbejdere og skolens virke.
 • forældrene hjælper eleverne med at have styr at skoleting, tasker og materialer er med hver dag.
 • forældre sørger for at deres barn har en god madpakke med hver dag.

Skolen har madordning en gang i ugen, hvor der serveres lækker mad til hele skolen. 

 Praktiske opgaver:

 • at alle forældre og børn deltager i den årlige hovedrengøring af skolen den sidste weekend inden skolestart eller den første weekend i september.
 • at hver forældre skal afsætte 9  årlige timer til rengøring af skolen eller andre praktiske ting. Det gælder uanset om man har 1, 2, 3, eller 4 børn på skolen.  Rengøringsdatoerne finder du under fanen “Om skolen”.
 • skolen inviterer til vedligeholdelsesopgaver på skolen, for de som har meldt sig til det. Vi forventer stor forældreopbakning hertil.
 • at forældre hjælper til med praktiske ting når der er arrangementer på skolen, hjælper med at køre elever til begivenheder, deltager når der er brug for at få ekstra voksne med på ture eller at de byder ind med egne kompetencer skolen kan have brug for.

Begivenheder:

Året byder på begivenheder som vi regner med at forældre så vidt muligt deltager i. Det gælder f.eks.

foraeldre3
 • første skoledag i august, hvor vi mødes til fælles morgenkaffe
 • åben juleskole, der typisk er placeret en lørdag sidst i november eller først i december.
 • høstfesten i sensommeren.
 • til vores årsafslutning.
 • forældremøder og trekantsamtaler.

Derudover er alle forældre altid velkomne når vi har udstillinger, juleafslutning i Nordby kirke og dans om gadekæret og ægtrilning i bakkerne før påske:-) 

Desuden kan det være en god ide at forældrene engang imellem tager private, sociale initiativer for gruppens børn og familier; griller, tager på skovtur eller på udflugt sammen.

Skolens øverste myndighed er skolekredsens generalforsamling, der afholdes i april/maj. Skolekredsen består af forældre og andre, der er interesseret i skolens liv. Alle forældre er automatisk medlemmer af skolekredsen.

Forældrene er også med til at arrangere foredrags-aftener og andre aktiviteter, ligesom der inviteres til samvær i forbindelse med de faste traditioner omkring teaterprojekt, jul, påske, skoleafslutning m. m.

Da forældrene ikke kan være på skolen hver dag, vægter vi de skrevne meddelelser højt. De kommer i form af mails fra gruppens lærere om konkrete projekter m. m., lektier og informationer på lektieplanen.dk, nyhedsbreve via mail fra skole og bestyrelse og “Hanegal” der er vores skoleblad.

Forældre er altid meget velkomne på skolen. Der er for det meste kaffe/te på kanden.